1 Yaş Sendromu - Sendrom Nasıl Gelişir?

Peki 1 yaş sendromu nedir etkileri nelerdir ve nasıl atlatılır? Aşağıda bebeğinizin 1 yaş psikolojisini ve ruhsal gelişimini anlamanıza yardımcı olacak bilgilerle karşılaşacaksınız.

1 Yaş Sendromu - Sendrom Nasıl Gelişir?
: :

1 yaş sendromu bebekler ve aileleri için en az ergenlik dönemi kadar sıkıntılı bir dönem.1 yaş sendromundaki bebeğinizi anlamak hal ve hareketlerini kavrayıp anlamlandırabilmek istiyorsanız lütfen okumaya devam edin. Peki 1 yaş sendromu nedir etkileri nelerdir ve nasıl atlatılır? Aşağıda bebeğinizin 1 yaş psikolojisini ve ruhsal gelişimini anlamanıza yardımcı olacak bilgilerle karşılaşacaksınız. Şimdi bebeğinizi uykuya yatırın ve arkanıza yaslanıp okumaya başlayın.

Evrim, insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında geçirdiği bir olaydır. Toplumun ve Tıp dünyasının kabul görmüş olduğu ergenlik dönemi insan oğlunun geçirdiği evreler arasında en kritik olanı olarak görülmüştür. Fakat bunun dışında ergenlik kadar kendini belli etmese de geçirilen önemli evrelerden insanoğlunun geçirdiği ilk evre olarak 1 yaş sendromudur. Yaşamın başlangıcında ortaya çıkması sebebiyle 1 yaş sendromu olarak adlandırılan bu durum bebekliğe geçiş evresi olarak da tanımlanabilir. Peki bir yaş sendromu nedir ve nasıl gelişir?

1 Yaş sendromu: Bebeklerin 1 ila 2 yaşları arasında ortaya çıkan bebeğin hal ve hareketlerindeki değişikliklerin genel durumudur.1 yaşından sonra bebekler, insanlar ve nesneler ile daha fazla etkileşime geçmeye başlar. Bu durum gelişim açısından önemli olsa da her zaman keyifli olmayabilir.
Bebekler 1 yaş sendromun da daha önce yaptıklarından farklı olarak cisimlerle etkileşimi merak ederler. Örneğin etkileşimde olduğu cisim biberon ya da emzik ise bunları atma, sallama biberonun içindeki sıvıyı dökme gibi etkileşimlerde bulunabilir. 


1 Yaş sendromu sürecindeki bebeklerin etkileşimleri duygusal tabanlı olup bu evrede Aile fertleri ve çevresindeki kişilere bağlanmayı ve iletişim kurmayı öğrenirler. Bebek bu evrede kişinin tavır ve hareketlerini gözlemler. Kişilerin hassas davranışlarını kavrar, bağlanma ve güven duygusunu arttırır. Fakat bunun dışında bir de çekingen bağlanma durumu olabilir. Bu durumda çocuk fertlerin sergilemiş olduğu davranışlarda bir tutarsızlık sezer ve bundan etkilenip bağlanma sıkıntısı yaşayabilir.1 yaş sendromunun en kritik noktası burası diyebiliriz.

Çünkü bu noktadan sonra bebek kendini dış dünyaya kapatabilir ve ilerleyen yaşlarda bu durumu aşamaya bilir bu durum karakterinde kalıcı bağlanma sıkıntısı ve uyum sağlayamama yönünde kişiliğini etkileyebilir.

  • Özetle: 1 ila 2 yaşları civarında bebeğin duygusal ve fizyolojik gelişimini sırasında sergilediği tavırların ve kontrol dışı hareketlerin tümünü kapsar. 

1 Yaş Sendromu

1 Yaş Sendromundaki Bebekler Neler Yapar - Sendrom Nasıl Gelişir?

1 yaş sendromu içinde bulunulan durumların kontrolünün ve müdahalesinin güç olduğu durumlarda meydana gelir. Fakat 1 yaş sendromunun oluşmamasının da bağlanma sorununun büyük önem taşıdığını unutmamak gerekir. Şayet bebeğiniz bağlanma sorunu çekmemiş ve bu durum dahilinde 1 yaş sendromuna yakalanmadığı vakit ne olur? Bebeğiniz mutlu ve neşeli olur.

Bunun dışında 1 yaş sendromunun etkisinde kalmamış bebekler sosyal, sorun çözmede başarılı ve sabırlı, becerikli, duygusal gelişimi yeterli, lider kişilikli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişirler.
1 yaş sendromu etkisinde kalmış çocukları değerlendirecek olursak bu çocuklar içine kapanık, kendine güveni tam olmayan sabırsız ve duygularını aktarmada sıkıntı yaşayan birer birey olurlar. Bu evrede iletişim kopukluğu olması nedeniyle, çocuk tavrını ortaya koyamadığı için dikkat çekme, değişik sesler çıkarma, yumruk sıkma, başını, ellerini sallama ve vurma gibi eğilimlerde bulunabilir.

  • Özetle: Keşfetme ve duygusal iletişim kurma dönemine giren bebeklerin bu duruma yeterli adapte olamaması durumundan sonra süre gelen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1 yaş Psikolojisi Nedir- Nasıl Atlatılır? 

Bebeğinizin yaptığı hareketlerin normal olduğunu ve doğru yöntemle her şeyin yolunda gitmesinin mümkün olduğunu bilmek 1 yaş sendromunun atlatılmasında büyük bir etkendir. Burada yapmış olduğu hareketlerin normal olduğundan kastedilen bebeklerin, bebeklere özgü keşfetme, algılama için yapmış olduğu tavır ve hareketlerdir. Bu aşamada iletişimi koparmamak çok önemlidir. Ten teması, göz teması gibi onunla iletişim kurmalı birlikte rahatlatmalısınız.1 yaş sendromunun olumsuz etkilerinin engelleyecek en iyi şeylerden biride ten temasıdır, Ayrıca 1 yaş sendromu sürecinde; bir istediğin olduğunda olumlu geri dönüş alması, ihtiyaçlarının gideriliyor oluşu, sevildiğinin farkına varması zararsız, hızlı ve faydalı şekilde atlatılmasını sağlayacaktır.

Bebeğinizin seslerle ve emekleyerek çevresindeki kişileri yönlendirerek özerk hareketler sergilediğinde bu durumun farkına varıp “olmaz, yapma, hayır vb.” gibi sözcüklerle engellememelisiniz durum böyle olduğu taktirde girişimci bir birey olarak gelişmekte zorluk çekecektir. Yapılması gereken ona kendi başına hareket edebileceği, emekleyebileceği eğer yürüyebiliyorsa odada kendi başına yürüyebileceği alan sağlamak gerektiğinde ilginizi, sevginizi ve güvende olduğunu hissettirerek destekçisi ve her daim yanında olduğunu hissetmektir.  

Bir Yaşındaki Bebeğinize Nasıl davranılır?

Bir Yaşındaki Bebeğinize Nasıl davranılır?

Bebekler 1 yaşına geldiğinde özgürlük alanlarının genişlediğini ve geliştiğinin farkına varırlar. Bu süreçte emekleyerek ya da yürüyebiliyorsa yürüyerek uzaklaşmaya, istekte bulunmadan ve seslerle karşısındakini yönlendirmeye çalışmadan iradeleri ile tavır koymaya başlarlar. Bu süreçte karşı gelme, aldırış etmeme güdüleri de gelişen bebeklerin süreci güzel ve hasarsız atlatabilmesi için sabır göstermelisiniz. Sabır 1 yaş sendromunda her şeyden önce gelmektedir. Çünkü karakterinin oluşmasında yapacağınız yönlendirmeler büyük önem taşımaktadır. Kısıtlayıcı bir tavır alındığında, bebeğinizin ilerleyen zamanda, özgür ruhlu, gelişime açık ve girişimci bir birey olmasına engel olabilir. Bunun yanında onun her isteğini yerine getirmek, bebeğinizde tembel, kolayca kaçan pasif bir kişilik ve karakter yapısı olmasına zemin hazırlayacaktır. Bebeğinizin hem özgür, hem özel, hem güvenli, hem de eşsiz olduğunu hissetmesi şarttır.

1 Yaş Sendromu Doktor Desteğiyle Aşılabilir

1 Yaş sendromu genel olarak doktor yardımına gerek kalmadan atlatılabilmektedir. Burada önemli olan bebeğin ebeveynlerinin bebeğe olan tavırlarıdır. Çünkü 1 yaşında dahi olsa bebeklerin duyusal zekâları ve algıları güçlüdür. Burada bebeğinize karşı yapıcı ve ılımlı olmalı hatta ona bağımsızlık duygusu da kazandırabilmelisiniz. Ona artık sizin bir parçanız olmadığını kendisinin de bir birey olduğunu hareket ve tavırlarınızla hissettirmeli, bu durumun hayatın bir süreci olduğunu kabullenip çocuğun başına buyruk, agresif hal ve hareketlerinden dolayı cezalandırma ya da azarlamanın daha kötü sonuçlar ortaya çıkarabileceği unutmamalısınız.