Anne Olmaya Karar Vermek

Ebeveyn olma insan yaşamındaki önemli kararlardan biridir. Çünkü bu kararın yaşamın tüm yönlerini etkileyen özelliği vardır. Gebelik, genellikle bireylerin ebeveynlik rolüne adım attıklarını göstermektedir.

Anne Olmaya Karar Vermek
Anne Olmaya Karar Vermek

Ebeveyn olma insan yaşamındaki önemli kararlardan biridir. Çünkü bu kararın yaşamın tüm yönlerini etkileyen özelliği vardır. Gebelik, genellikle bireylerin ebeveynlik rolüne adım attıklarını göstermektedir. Günümüzde, gebeliği önleyici yöntemlerin sayısında ve çeşidindeki artışla birlikte bireyler gebe olup olmama konusunda bir seçme hakkına sahip olmuşlardır.

Gebe Olmaya Karar Vermek

En azından gebelik zamanına karar verme fırsatı elde etmişlerdir. Yine de gebe olmaya ya da ebeveyn olmaya karar verme her zaman planlı, bilinçli ve yalnızca bireylerin kendi isteğine bağlı olarak oluşmamaktadır.  Eşler çoğu zaman birbirlerini sevdikleri için, yaşamlarını ortak bir noktada paylaşmak için, toplumda bir statü elde etmek, bir kaybın yerini doldurmak (örneğin; düşük, önemli birinin kaybı ya da kişisel başarısızlıklardan sonra), cinsel yeteneği ve fertiliteyi kanıtlamak ya da ilişkilerini korumak için bir çocuğa sahip olmak isteyebilirler. Bazı bireyler geleceğe kendilerinden bir parça bırakmak için çocuk doğurmayı seçerken, diğerleri ise üremeyi yaşam mücadelesinin bir parçası olarak algılayabilir ve kendi potansiyellerine ulaşmak için bir yol olarak görebilirler. Bunların dışında ebeveyn olma kararını etkileyen belki de en önemli faktör kültürel baskıdır.

Gebeliğe Bakış Açısı

Gebeliğe Bakış Açısı

Hemen hemen her toplumda özellikle kadınlar için gebe olma ve annelik rolü üstlenme için önemli bir baskı vardır. Anneliğe birçok toplumda bir yetişkin olarak bireyin yerine getirmesi gereken bir görev olarak bakılmakta ve kadınlar bu role yönelik sosyalize edilmektedir. Bu nedenle, çocuk sahibi olamayan bir kadın yetişkin bir birey olarak kendini eksik hissedebilir. Erkekler ise daha çok bir meslek sahibi olmaya yönelik hazırlanmakta ve babalığa yönelik sosyalizasyonları ikinci planda kalmaktadır. Bugün, çoğu kadın ev dışında çalışma hayatına girme ile farklı roller edinmesine rağmen, ev işleri ve çocuk bakımının primer sorumlusu olmaya devam etmektedir.

Çevre baskısı özellikle ebeveynlerde etkili olmaktadır. Dolayısıyla bazı durumlarda birey istemese bile başkalarını mutlu etmek için gebe olmaya karar verebilmektedir.
Genellikle iş, eğitim ve gelire göre tanımlanan sosyoekonomik durum da ebeveyn olma kararı üzerinde etkili olmaktadır. Çünkü sosyoekonomik durum ailenin yaşam stili ve sahip olduğu değerleri yansıtmaktadır. Örneğin farklı sosyoekonomik gruplar arasında doğum hızları farklıdır. Sosyoekonomik düzeyi yüksek gruplarda ilk evlenme yaşı yükselmekte ve ilk doğum belli bir süre ertelenebilmektedir. Bazı çiftler ise yeterli düzeyde ekonomik kaynaklara sahip olana kadar ilk doğumlarını geciktirebilmektedir.