Anne Sütü ile Beslenme

Normal bebeklerin beslenmesi için ilk 6 ay boyunca önerilen yöntem anne sütü ile beslenmedir. Hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra oluşabilecek emzirme sorunlarına karşı anne uyanlırsa birçok laktasyon yetersizliği sorununu önleyebilir.

Anne Sütü ile Beslenme
Anne Sütü ile Beslenme

Anne Sütü

Normal bebeklerin beslenmesi için ilk 6 ay boyunca önerilen yöntem anne sütü ile beslenmedir. Hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra oluşabilecek emzirme sorunlarına karşı anne uyanlırsa birçok laktasyon yetersizliği sorununu önleyebilir. Yüksek protein, düşük yağ ve laktoz içeren kolostrum doğumdan sonra ilk birkaç gün boyunca küçük miktarlarda üretilir.

Bir ölçüde besinsel değer taşımasının yanında daha çok immünolojik ve gelişimsel özelliklere sahiptir. Primipar kadınlarda genellikle postpartum üçüncü günde meme şişkinliği olur; memeler sertleşir ve ağrılıdır; meme uçları dışa doğru çıkmaz ve annenin ateşi hafif yükselebilir. Bu durumun düzeltilmesi için en iyi yaklaşım süt akımının arttırılmasıdır. İleri derecede şişkinlik oluşursursa, areolar rijidite bebeğin meme ucu ve areolayı ağzının içine almasını engelleyebilir. Uygun alımın sağlanması ve sütün elie boşaltılması drenaja yardıma olur.

Anne sütü ile beslenme

Bebeğin çok iştah artışı, yaşamın 8-10. gününde daha fazla volümde süt yapımı için uyarılmayı sağlayan emme isteğinin artışı ile gözlenir. Hidrasyon durumu alımın yeterliliğinin göstergesidir. Hidrasyonu iyi olan bebekler günde 6-8 kete idrar yapar. Her ıslatmada bez yalnızca nemlenmemeli, iyice ıslanmakta. Anne babaya bebek günde altı kereden az idrar yaparsa, çocuk doktorlan ile temas kurması öğütlenmelidir. Hastaneden çıkma ile ilk pediatrik ziyaret arasındaki dönemde laktasyön durumunu kontrol etmek için bebeğin telefonla izlenmesi önemlidir. Yenidoğan döneminde başlangıçtaki kilo kaybı anne sütü ile beslenen bebekte biberonla beslenenlere göre daha fazladır.

Ancak, genellikle bebek en geç iki hafta içinde doğum kilosuna ulaşır. Emzirme süresi her meme için 4-20 dakika arasındadır. Daha uzun süre emzirme yetersiz süt yapımının kompanse edilmesine ya da memebaşı-areola- ağız uyumunun sağlanmasına bağlıdır. Emzirmenin ilk dört dakikasında bir memedeki sütün yüzde seksen kadan tüketilir. Süt volümü doğumdan sonra ilk 2 hafta boyunca hızla artar. Bebeklerini yalnız kendi sütü ile besleyen kadınlar günde yaklaşık 750 mL süt üretirler. Bu üretim düzeyi en az 4-6 ay devam eder, ancak bebeğjn diyetine katı gıdalar eklendikten sonra emzirmenin azalmasına bağlı olarak süt volümü düşer.

anne sütü ile beslenme

Anne sütü ile beslenen bebeklerin dışkı özellikleri genellikle anneleri korkutur. Dışkı şekilsiz, san, kahverengi ya da yeşil, görünümü taneciklidir. Dışkılama sıklığı değişir, anne sütü ile beslenen bebekler mama ile beslenenlere göre daha sık dışkılar. Yenidoğan döneminde, bilirubin düzeyinin yükselmesi anne sütü ile beslenen bebeklerde biberorıla beslenenlere göre daha sık görülür. Anne sütü ile beslenen bebeklerde yaşamın ilk 3 günü boyunca beslenme sıklığı senim bilirubin düzeyi ile ters orantılıdır; sık beslenme mekonyum geçişini hızlandırır ve bilirubin atımını arttırır.

Emziren Anne Çayı

Anne sütü ile beslenen bebeklere ek su verilmesinin serum bilirubin düzeyleri üzerinde etkisi yoktur. Serum bilirubin yoğunluğu klinik olarak kaygı uyandıracak kadar yükselirse, formül süt ile beslenmeye geçilerek bilirubin düzeylerindeki artış önlenebilir. Anne sütü ile beslemenin 24-72 saat geçici olarak kesilmesi anne sütü sarılığının tespitinde tanısal bir değer taşır . Anne sütü ile beslemeye yeniden başlandığında, genellikle senim bilirubininde hafif yükselmeler gözlenir ve birkaç hafta daha hafif düzeyde sarılık devam edebilir. Anne sütü sankğuun zararlı etkileri olmadığı bildirilmiştir. Geçici olarak formül sütle beslenmeye geçildiğinde, annede süt yapımı elle süt boşaltılarak devam ettirilebilir.