Baba Adayının Gebeliğe Psikososyal Tepkisi

Baba adayı kadın gibi gebeliğin biyolojik sürecini yaşamamasına rağmen, yeni rolüne uyum yapması için bazı psikososyal değişimlerden geçecektir.

Baba Adayının Gebeliğe Psikososyal Tepkisi
Baba Adayının Gebeliğe Psikososyal Tepkisi

Baba adayı kadın gibi gebeliğin biyolojik sürecini yaşamamasına rağmen, yeni rolüne uyum yapması için bazı psikososyal değişimlerden geçecektir. Ayrıca bu değişimler onun için daha zor olabilir çünkü baba adayı büyük çapta hem aile çevresi hem de sağlık çalışanlarınca göz ardı edilir. Yıllardır ebeveynliğe bir kadın görevi olarak bakılmıştır. 

Baba Adayının Gebeliğe Tepkisi

Erkeklerin gebeliğe tepkileri değişkendir. Aile ve arkadaşlarının onların ebeveynliğine tepkileri, babalık rolünü algılamalarını ve uyumlarını etkileyecektir. Babalık davranışı da kültürel olarak şekillendirilmiştir. Bazı kültürel gruplarda babanın gebelik, doğum ve çocuk yetiştirmenin bütün yönlerine katılması beklenir. Diğerlerinde ise baba çocuk bakımına direkt olarak katılmayan bir otorite figürüdür.
İçinde yaşadıkları toplum ve bireysel özelliklerine göre; bazı babalar kendilerini duygusal olarak gebelik olayının içinde hissederler. Gebelik ve doğum olaylarının her yönünü incelemeye ve araştırmaya isteklidirler. Bazıları daha iş merkezlidir ve kendilerini bir yönetici olarak görürler. Eşlerinin diyetini, aktivite egzersiz periyotlarını vb. yönlendirirler. Ancak olayı duygusal boyutta paylaşmazlar. Bir grup baba adayı ise olaya yalnızca gözlemci olarak katılmak ister. Kültürel olarak gebelik ve doğumu kadın işi olarak algılayan erkekler ise gebelik ve babalık hakkındaki gerçek duygularını ifade etmeyebilirler.

baba adayı

Gebelik baba adayları için ilk olarak yalnızca bir tanıdır. Gebelik belirtileri bir hastalık semptomu gibi algılanabilir. Yapılan bir çalışmada gebe kadının fiziksel semptomları hakkında baba adaylarının daha fazla endişelendikleri bulunmuştur. Gebelik haberine erkeğin ilk reaksiyonu gurur ve sevinç olabilir. Ancak özellikle sorumluluk almaya hazır değilse eşinin yaşadığı ambivalan duyguları o da yaşayabilir. Farklı deneyimler baba adayının fetüsü daha gerçek olarak algılamasını sağlayabilir. Örneğin kalp atımlarını duyma gibi. Doğumun kendisi baba için fetüsü gerçek yapan en güçlü deneyimdir.

Baba adayları gebelik sırasında kendi problemlerini ifade etmeyebilirler. Çünkü belirli şeyleri zaten bilmeleri gerektiğini düşünebilirler. Ayrıca kendi anksiyeteleri ile eşlerinin anksiyetesini artırmak istemeyebilirler. Glazer tarafından yapılan bir çalışmada, babaların gebelik sırasında bebeğin sağlıklı olup olmayacağı, eşlerinin doğumda yaşayacağı ağrı, bebeğin doğumdaki durumu, doğum sırasında herhangi bir komplikasyon olup olmayacağı ve doğumdaki rolleri gibi konularda endişe yaşadıkları bulunmuştur.

baba olmak
Baba adayları genellikle ebeveynlerden biri olarak değil, eşlerinin yardımcısı olarak algılanırlar. Gebelik ilerledikçe onların primer sorumluluğu eşleri için destek olarak rol oynamaktır. Birçok erkek aslında bu durumdan hoşlanmamaktadır. Çünkü bu durumda, bir ebeveyn olarak kabul edilmemekte ve duygularına değer verilmemektedir. Babanın bir ebeveyn olarak tanınmasında kadının önemli bir rolü vardır. Yaşadıkları fiziksel heyecanları ve duyguları açık bir şekilde paylaşan kadınlar, baba adayına onların da bu sürecin bir parçası olduklarını hissettirmektedirler. Kadının ” bizim gebeliğimiz”, “bizim çocuğumuz” gibi ifadeleri baba adayının duygularında etkili olacaktır. Kadın aynı zamanda baba adayının da tartışmalara ve kararlara katılmasını destekleyebilir.

Erkekler onlar için uygun olan bir ebeveyn rolü ortaya koymak için farklı araçlar kullanabilirler. Kendi çocuklukları ile ilgili anıları dinleyebilirler, baba olan erkekleri gözleyebilirler, bu davranışların provasını yapabilirler ya da kendi babaları ile yakınlaşabilirler. Bazı erkekler gebelik ve doğum süreci ile ilgili profesyonel bilgi arayabilirler.