Baş Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Baş ağrısının ana sebepleri genellikle bilgisayar başında uzun süre oturmak, stres, kötü uyku pozisyonu, uykusuzluk, halsizlik sinüzit, diş gıcırdatma, göz yorgunluğu, yüksek sese maruz kalma ve bazı gıdalardır.

Baş Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?
Baş Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Baş Ağrısı Neden Olur ? 

Baş ağrısının ana sebepleri genellikle bilgisayar başında uzun süre oturmak, stres, kötü uyku pozisyonu, uykusuzluk, halsizlik sinüzit, diş gıcırdatma, göz yorgunluğu, yüksek sese maruz kalma ve bazı gıdalardır. Baş ağrılarınızın sebebi sinüzit olabilir.

Baş Ağrısı Nedir ? 

Baş ağrısı başın boyun bölgesinde hissedilen damar, kas ve saçlı deriden kaynaklanan ağrıdır. Toplumun yüzde 90’ı baş ağrısından şikayet etmektedir. Baş ağrısının temel nedenlerinin başında migren gelmektedir. Hastayı rahatsız emesinin yanı sıra görmede bozukluk, konuşma zorlukları, yüzde uyuşma ve iş gücü kaybına neden olur.
Baş ağrıları birincil ( primer )baş ağrısı ve ikincil ( sekonder ) baş ağrısı olmak üzere ikiye ayrılır. Baş ağrısı bir hastalıktan dolayı ağrıyorsa ikincil ( sekonder ) baş ağrısı, eğer ki hastalıktan dolayı ağırmıyorsa birincil ( primer ) baş ağrısı olarak gruplandırılır.

baş ağrısı

Birincil ( primer ) tipi baş ağrıları

3 ana başlık atında inceleriz.

  • Gerilim tipi baş ağrısı

En sık görülen gerilim tipi baş ağrısı başın sıkışmasına neden olur. İnsanların yaklaşık %20-%30’u en az bir defa gerilim tipi baş ağrısı çekmektedir. Genellikle başın arka tarafından başlayıp öne doğru yayılır.

  • Migren 

Beyin damarlarının çeşitli tetikliyiciler nedeniyle genişleyip tekrar daralmasıyla ortaya çıkar. Ağrı oldukça ızdırap vericidir. Bu hastalık çoğu zaman ilaç tedavisine cevap vermez. Gerilim tipi baş ağrısından sonra ikinci sıklıkla görülen baş ağrısını bulantı ve kusma eşlik eder. Migrende basit ve auralı migren yaygındır. Auralı ve komplike migrenlerde görsel ve nörolojik bulgular baş ağrısına eşlik eder.

  1. Belirtileri : Yorgunluk, ışıktan ve sesten rahatsız olma, kaslarda ağrı, mide bulantısı, kabızlık, ishal, susuzluk, idrara sık çıkma
  2. Tedavi : Migren tedavisinde spesifik ilaçların keşfedilmesiyle önemli bir adım atılmıştır. Kişi sıklıkla atak geçiriyorsa ilk olarak atak gelişimini önlemeye yönelik tedavi uygulanır. Kronikleşmiş migren ağrısı varsa kişinin düzenli olarak ilaç kullanması gerekir. Bunun dışında kişi migrenin azalması için stres yapmaması, gürültülü ortamlardan uzak durması, beynini fazla yormaması ve her şeye sinirlenmemesi gerekir.

İlaç tedavisinin yanı sıra destek tedavi ( psikolojik, fizik tedavi ve rehabilitasyon ) gibi tedavilerde hastalara büyük oranda rahatlık sağlarlar.

  • Küme tipi baş ağrısı

Diğer baş ağrısı türlerine göre daha az rastlanılan bir ağrıdır. Genellikle göz ve çevresinde görülür. Çok şiddetli olan bu küme tipi baş ağrısı aniden başlar ve ağrı gün içerisinde ataklar halinde kendini gösterir. Bu durum haftalarca hatta aylarca sürebilir. Gürültü, parlak ışıklar ve yüksek sıcaklık küme ağrısını tetikleyebilir.

  1. Belirtileri : Gözde kızarıklık, gözde yaş damlaması, burun tıkanıklığı, huzursuzluk

İkincil ( sekonder ) Baş Ağrıları

Bu grupta beyinde ve sistemik olarak bir hastalık bulunuyor ve hastalık anamnez, nörolojik muayene, beyin görüntülenmesi, kan ve idrar tahlilleri gibi işlemlerin yapılıp hastalığın hangi türde ve seviyede olduğunun saptanması gerekir.