Kolesterol Nedir, Yüksekliği ve Tedavisi

Kolesterol hangi damarda birikirse o damar ile alakalı hastalıklar ve sorunlar görülmektedir. Kolesterol yüksekliğinde bulgu ve belirtiler genellikle ani kolesterol yükselmesine bağlı olmamaktadır.

Kolesterol Nedir, Yüksekliği ve Tedavisi
Kolesterol Nedir, Yüksekliği ve Tedavisi

Kolesterol Nedir

Kanda aşırı seviyede bulunan kolesterol yavaş yavaş damar duvarında birikim yapmaktadır. Söz konusu birikim neticesinde de o damarda tıkanma ve daralma meydana gelir. Kolesterol hangi damarda birikirse o damar ile alakalı hastalıklar ve sorunlar görülmektedir. Kolesterol yüksekliğinde bulgu ve belirtiler genellikle ani kolesterol yükselmesine bağlı olmamaktadır. Uzun zamandır devam eden kolesterol yüksekliğinin damar duvarında kolesterol birikmesine sebep olmasının bir neticesidir. Yani kolesterolünüz normal değerinin 2 ya da 3 katına yükselirse ve yaklaşık 4 saat kadar yüksek kalırsa bunun size herhangi bir zararı olmaz. Asıl mesele sizde dana öncesinde uzun süreli bir kolesterol yüksekliğinin bulunmasıdır.

Kolesterol Yüksekliği

Kolesterol yüksekliğine neden olan hastalıklar;

  • Kroner arter olarak adlandırılan kalbi besleyen damarlarda kolesterol birikimi neticesinde bu damarlarda daralma ve tıkanma meydana geldiğinde; kalp krizi, göğüs ağrısı ve kalp yetmezliği gibi farklı sorunlara sebep olabilmektedir. Bunların neticesinde hasta anjiyolapsti yani balonla daralmış olan koroner arterin genişletilmesi işlemi ya da by-pass ameliyatı yani cerrahi müdahale ile darlığın giderilmesi işlemine gereksinim duyabilmektedir.
  • Beyni beslemek ile görevli boyun damarlarında kolesterol birikmesi ise konuşma bozukluklarına, felçlere, bilinç kaybına ve dengesiz yürümeye neden olabilmektedir.
  • Böbrek damarlarında meydana gelen kolesterol birikimi böbrek yetmezliğine ve yüksek tansiyona neden olabilmektedir. Bu sebeple erken önlem alınması önemlidir.
  • Aort adı ile bilinen ana atardamarda kolesterol birikmesi de oldukça tehlikelidir. Buradan kopan kolesterol birikintileri küçük damarları tıkayıp çok farklı sorunlara sebep olabilir. Bağırsağı besleyen damarları tıkaması halinde bağırsak ölümüne, göz damarlarını tıkaması halinde körlüğe, bacak damarlarını tıkaması halinde ise kangrene sebep olabilir. Kolesterol yüksekliğine bağlı olarak gelişen sorunlar meydana çıktığı zaman hasta geç kalmış olabilmektedir bu sebeple kolesterol yüksekliğinin önüne geçmek ve yükselmesi halinde düşürmek büyük önem taşır.

Kolesterol ve Yüksek Tansiyon İlişkisi

Kolesterol ile yüksek tansiyon arasında direkt bir ilişki bulunmamaktadır. Yani kolesterol yüksekliği direkt olarak yüksek tansiyona, yüksek tansiyon ise kolesterolün yükselmesine neden olmaz. Ancak ikisinin de hedefleri ve zarar verdikleri organ kan damarlarıdır. Yüksek tansiyon kan damarında bulunan basıncın yükselmesine neden olur ve bu nedenle damarlarda aşınmalar ve yırtınmalar meydana gelebilir. Yüksek kolesterol ise damar duvarında aşırı kolesterol birikimine sebep olur ve damarlarda tıkanma ve daralmalar meydana gelir. Kolesterol yüksekliği ve yüksek tansiyon kan damarına diğerinin vermiş olduğu zararın şiddetini arttırmakta ve meydana çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple hem yüksek tansiyon hem de kolesterol yüksekliği mutlaka tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklardır.

Yüksek Tansiyon Nedir , Belirtileri ve Nasıl Düşer

Kolesterol Değerleri

Kolesterol değerleri aşağıdaki tabloda yer alan önerilen değerlerdir.

Kolesterol Değerleri

Kolesterol Nasıl Düşürülür

Kolesterol kontrol altına alınırsa yaşam süresi uzar, kalp-damar hastalıkları ile ilişkili ölümler azalır ve kalıcı sakatlıkların ise kesin olarak önüne geçilebilir. Kolesterol yüksekliğine ek olarak yüksek tansiyon, şişmanlık, sigara ve şeker hastalığı gibi farklı kardiyovasküler risk etkenlerinin de tedavisi mutlaka planlanmalıdır.

Tedavi 2 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar ilaç dışı tedavi ve ilaç tedavisidir.

Kolesterol Tedavisi

  • Her hastanın tedavisi kendi içerisinde farklılıklar taşımaktadır. İlaç dışı tedaviler tedavi sürecinde kesinlikle ihmal edilmemelidir ve ilaç tedavisi de mutlaka doktorun denetimi altında olmalıdır.
  • Şişmanlık mutlaka kontrol altına alınmalıdır.
  • Tedavi sürecinde hedef belirlenirken LDL kolesterol seviyesinin baz alınması tercih edilmektedir. Hedef LDL kolesterol seviyesi hasta da kalp-damar hastalığının var olup olmadığına göre değişmektedir.
  • Tedavide hedef belirlenirken, LDL kolesterol düzeyinin esas alınması tercih edilir. Hedef LDL kolesterol düzeyi, hastada kalp ve damar hastalığının olup olmadığına göre değişir.
  • Hastada kalp-damar hastalığının olmaması halinde LDL kolesterol seviyesinin 130 mg/d’nin altına düşürülmesi yeterli olmaktadır.