Sağlıklı Bebeğin Beslenmesi

Sağlıklı Bebeğin Beslenmesi
Sağlıklı Bebeğin Beslenmesi

Sağlıklı Bebeğin Beslenmesi

Yaşamın 4-6 ayında, insan sütü ya da daha sıklıkla, çeşitli bebek formülleri büyüyen bebek için tam beslenme sağlayabilir. Ancak çocukların hemen tümüne, besin kaynağı olarak anne sütü önerilmektedir. Bununla beraber, maalesef çok az sayıda bebek 2-3 aydan uzun süre yalnızca anne sütü ile beslenmektedir. Anne sütü ile beslenmeyi teşvik etmek ve özendirmek için her türlü çaba gösterilmelidir. Bebek formüleri insan sütü bileşimine benzemekle biriikte, insan sütünün bebek formüllerinin de bazı ek besinsel ve besinsel olmayan yaradan vardır. Pratik anne sütünün ısıtılması gerekmez, kullanıma hazırdır, ek temiz bir su kaynağı gerekmez, genellikle mikroorganizmalardan yoksundur ve temiz mama tabağı gerektirmez. Bu konular dünyanın az gelişmiş bölgelerinde özel önem taşır. Anne sütü ile beslenme aynca anne-bebek arasındaki bağı da güçlendirir. Potansiyel antijen alınımı sınırlayarak, insan sütü inek sütünde gözlenen protein alerjisi ve egzema insidansını azaltır.  İnsan sütü demir içeriğinin düşük olmasına karşın, demirden biyolojik olarak  inek sütündekinden daha fazladır. İnsan sütünde aynca Escherichia colinin üremesini durduran, demir bağlayan bir kesilmiş süt proteini olan laktofemn bulunur. Anne sütü ile 6-12 ay beslenme önerilmektedir. İnsan sütü yerine verilebilecek bir başka seçenek bebeklerin çoğunda yeterli büyüme sağlayan demirie güçlendirilmiş formüllerdir. Bu tür formüller ile ek besinlerin verilmesi gerekmez. İnek sütü yaşamın 1. yılının sonuna kadar verilmemelidir. 4-6 ay sonra, anne sütü ya da formülün sağladığı besin ve kalorilerin bazılarının giderek yerini alacak şekilde ‘katı gıdalara ve meyve sularına geçilir. Yeterli kaloriyi sağlamak için yağ içeriği görece yüksek ve kalori yönünden yoğun bir beslenme şekline (süt) gereksinimi duyulur. Ek besinler yaşamın ikinci 6 ayında önemi bazı besin kaynakları (demir) oluşturur.

Besin Gereksinimleri

Bir besinin günlük minimum gereksinimi (GMG) tüketilen düzeyin altında eksiklik belirtileri gelişen miktar olarak saptanır. Günlük besin gereksinimi günlük minimum gereksinimin 2-6 katı olarak saptanır ve ağırlık, cins, yaş, gebelik ve laktasyonda değişen gereksinimler göz önünde bulundurularak hesaplanır. Yiyeceklerde günlük besin gereksinimi değeri her yiyecek grubu için ortalama gereksinimden 2 standart sapma fazla, enerji gereksinimi açısından ise ortalama değerdedir. Bazı yiyecekler için belirlenmiş bir günlük besin gereksinin değeri yoktur ve bu nedenle öneriler güvenli olduğu bilinen yeterli miktarlara göre yapılır . Kalori gereksinimi, her ikisi de oksijen, tüketimine göre saptanan istirahat durumundaki enerji tüketimine eklenen egzersizde enerji gereksinimine göre belirlenebilir.

Anne sütü ile beslenme

Anne sütü ile beslenme

Anneler doğumdan önce bebeklerini anne sütü ile mi yoksa biberonla mı besleyeceklerine karar vermelidir. Anne sütü ile beslenme tercih edilirse uygun beslenme becerilerini ve uygulamalarını geliştirmek için yardımcı olunmalıdır. Esas amaç bebeği 6-12 ay anne sütü ile beslemek için yeterli sütü üretebilmektir. Bebeğin emdiği meme, diğer elle bebeğin meme ucunu rahatça alabilmesini sağlamak için, başparmak ve işaret parmağı meme ucunun üstünde olacak şekilde desteklenmelidir. Anne süsü ile beslenmeye’ daha kolay başlanması için anne-babaya arama refleksi anlatılmalıdır. Meme ucu bebeğin yakındaki yanağına dokundurulmalıdır. Bebek meme ucuna doğru döner (arama refleksi) ve meme ucu ile areolanın girmesini sağlayacak şekilde ağzını açar. Meme ucunun tamamı ve areolanın büyük, bir kısmı bebeğin ağzına yerleştirilmelidir. Bebek dudaklan ile sıkıştırarak memeye “yapışır”. Normal emme mekanizması şunlan içerir:

(1) Areolanın 4-6 cm’sinin emilmesi,

(2) Meme ucunun damak üzerinde sıkıştırılması,

(3) Önceleri besinsel olmayan hızlı emme ile süt boşalmasının uyarılması

(4) Yaklaşık saniyede bir yavaş emme-yutma ritmi oluşturarak laktifenöz sinüslerden sütün boşalması. Emme işlemini sonlandırmak için bebeğin diş ederi ile areloa araşma temiz bir parmak sokularak, bebek memeden aynlır. Ortalama beslenme sıklığı ilk 2 hafta boyunca günde 8-12 kezdir.